Cetak

Hematologi

Unit Hematologi

Fungsi  
Memberi perkhidmatan diagnostik  dalam bidang hematologi kepada HKL, IJN dan beberapa hospital kerajaan (melalui temujanji) serta perkhidmatan sokongan terhadap sokongan lain-lain aktiviti Pusat Darah Negara. 
Aktiviti  
1.  Menjalankan ujian diagnosa Hematologi iaitu : 
     ·         Ujian Full Blood Picture (FBP) sebagai ujian saringan dan rutin.
     ·         Bone Marrow Aspiration dan Trepine Biopsy untuk kes leukemia dan kes-kes lain berdasarkan 
           permintaan dariapada Pegawai Perubatan di HKL.
     ·         Ujian “Miscellaneous” seperti : 
           a.    G6PD (Glucose-6-phospate dehydrogenase)
           b.    OFT (Osmotic Fragility Test)
           c.    Acquired Hemolytic Anemia seperti Sucrose Lysis 
     ·         Ujian Haemoglobin Analysis untuk kes yang disyaki Thalasemia.
     ·         Ujian Immunophenotyping untuk kes leukemia dan pengiraan CD4 / CD8.  
2.   Melaksana dan menyelaras program NEQAP (National External Quality Assessment     Program)  Hematologi bagi seluruh Malaysia. 
3. Memberi latihan kepada Juruteknologi Makmal Perubatan, Jururawat, penuntut    Institusi Pengajian  Tinggi, Pegawai Sains, Pegawai Perubatan, Siswazah Lanjutan Perubatan, Pakar Perubatan,lain-lain kakitangan dalam perkhidmatan serta pelawat dari dalam dan luar negara. 
Permohonan Ujian  Semua permohonan ujian yang dikemukan kepada bahagian Hematologi ini hendaklah menggunakan Haematology/ Seorology Request Form serta mematuhi keperluan ujian seperti dinyatakan didalam jadual dibawah:
Ujian
Isipadu/ Bilangan & Jenis Tiub
Jangka masa Laporan
Catitan
 Bayaran (Kategori)
1) Full Blood Picture
1 x 2.0 mL EDTA Tube
48 jam
Sample mesti dihantar dalam masa 6 jam selepas waktu pengambilan
 D
2) CSF for Blasts
1x 0.5mL Sterile Tube
48 jam
G
3) Hb Analysis
1 x 2.0 mL EDTA Tube
1 minggu
Bila diperlukan (selepas dijalankan ujian FBP)
C
4) Bone Marrow     Aspiration  (MGG, Iron Stain, PAS, and Peroxidase)
Direct Smear
72 jam
Dibuat melalui temujanji dengan Makmal Hematologi
D
5) Esterase  (NSE,CE dan Fluoride Inhibition)
Direct Smear
72
Bila diperlukan (berdasarkan keputusan smear bone marrow)
 D
6) Immunophenotyping       Flowcytometry : a) Leukaemia immunophenotyping b) Stem cell (CD 34)  count  c)CD4/CD8 count  
2 x 2.0 mL EDTA Tube
48 jam
a) untuk semua kes      baru b) untuk sampel   cord blood sahaja c) untuk pesakit   hemofilia di PDN
 *
*
A
* Ujian Khas/Baru

Ujian
Isipadu/ Bilangan & Jenis Tiub
Jangkamasa Laporan
Catitan
Bayaran (Kategori)
7) Urine Haemosiderin
1x 0.5mL Sterile tube
48 jam
Urin  diambil waktu pagi (mid stream) dan dihantar dalam masa 1 jam
 E
8) Leucocyte Alkaline      Phosphatase
Direct Smear
72 jam
Melalui temujanji
 E
9) G6PD Test
EDTA tube 1x2.0 mL
1 minggu
Bila diperlukan (tiub dibekalkan oleh Makmal Hematologi)
E
10) Osmotic Fragility       Test
1 x 2.0 mL Heparin  Tube
48 jam
Melalui temujanji. Ujian dibuat sejam selepas sample diambil
 E
11) Ham’s Test
1x 2.0 mL  EDTA  Tube
1 minggu
Bila diperlukan (tiub dibekalkan oleh Makmal Hematologi PDN)
E
12) Sucrose Lysis Test
1 x 2.0 mL  EDTA  Tube
1 minggu
E


    Hit Terakhir Dikemaskini
    16917 17 Januari 2018

    Pautan Rasmi