Cetak

Sistem Stok Darah (MyBSS)

Sistem Pemantauan Darah Malaysia ( MyBSS)
Sejarah versi: versi 1.0 (2015)
Bagi memudahkan penyelarasan bekalan darah di seluruh Unit Tabung Darah (UTD) di Seluruh Malaysia, PDN telah membangunkan sebuah sebuah sistem atas talian.Sistem ini menggunakan infrastruktur sedia ada yang boleh diakses menggunakan internet.
Sistem ini dibangunkan secara in-house oleh Unit IT PDN, dihoskan dan diselenggara sendiri di PDN dan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) pada 23 Mei 2016. 
Sistem ini menyediakan platform kepada 98 UTD seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Jawatankuasa MyBSS akan sentiasa memperbaiki sistem ini dari semasa ke semasa demi memberikan impak terutama perkhidmatan transfusi darah khususnya
Sistem ini boleh di akses melalui Hyperlink http://pdn.gov.my/mybss/

Hit Terakhir Dikemaskini
19413 26 Julai 2016

Pautan Rasmi