Cetak

Histokompatibiliti dan Immunogenetik

Fungsi
Menawarkan perkhidmatan tisu HLA (Human Leukocyte Antigen) Kelas I dan II.
Aktiviti :
  • i) Ujian pengekstrakan DNA dari sample darah dan tisu talipusat (cord blood) serta sample darah penderma platelet aferesis.
  • ii) Ujian penjenisan tisu Huma Leucocyte Antigen (HLA typing) untuk Kelas I & Kelas II, Low/Medium Resolution Class 1-HLA-A, HLA-B, HLA – Cw dan Kelas II – HLA – DR dan HLA- DQ.
  • iii) Kajian serta mengenalpasti ujian-ujian baru seperti High Resolution typing, pengenalan antibodi dengan flow cytometri, pemantauan post-transplantasi.
  • iv) Validasi prosedur dan peralatan bagi metodologi yang digunakan.
  • v) Pengumpulan data pengelasan HLA typing. Ujian HLA typing dijalankan ke atas penderma aferesis dan cord blood sahaja. Maklumat-maklumat yang terkumpul akan digunakan bila terdapatnya permohonan dari pegawai perubatan untuk HLA- matched platelet dan HLA-matched cord stem cells. 
Jenis Ujian
Jenis Tiub (mL) & Sampel
Keputusan & Proses Kerja
Catitan
Bagi Penderma ApheresisUjian HLA Typing Low   Resolution Class I HLA-A, HLA-B dan HLA-C
5.0 – 6.0 mL Whole Blood (EDTA)
Ujian individu mengambil masa 48 jam atau bergantung kepada kaedah yang digunakan
Sampel akan diambil di Unit Pengurusan  Penderma.
Bagi Penderma Cord BloodUjian HLA Typing Medium Resolution Class I HLA-A, HLA-B dan HLA-CUjian HLA Typing Medium Resolution Class II HLA-DR HLA-DQ*  
5.0 – 6.0 mL Cord Blood (EDTA) bersama-sama ± 4 g Cord biopsy
Ujian dijalankan secara berkelompok (batches) Keputusan Low  or Medium ResolutionHLA typingakan dikeluarkan ke Cord Blood Bank. Keputusan High Resolution, hanya akan dikeluarkan apabila transplantasi akan dijalankan.
Sampel dihantar oleh Cord Blood Bank.
Permohonan Ujian : Jangka waktu untuk ujian disiapkan
Jenis Ujian
Jenis Tiub (mL) & Sampel
Keputusan & Proses Kerja
Catitan
Bagi Penderma/Pesakit ***HLA Typing Low Resolution Class I  Test HLA-A, HLA-B dan HLA-C HLA Typing Low Resolution Class II Test HLA-DR HLA-DQ*
5.0 – 10.0 mL Whole Blood (EDTA)
Ujian individu mengambil masa 12  jam  dan bergantung kepada kerumitan kes.
Sila guna borang.  Perbincangan dengan Ketua/Pakar Bahagian perlu dibuat terlebih  dahulu sebelum sampel dipungut
 HLA Typing High Resolution Class I and Class II Tests** HLA-A; HLA-B dan HLA-C dan HLA-DR, HLA-DQ
Ujian individu mengambil masa 48 jam dan bergantung kepada kerumitan kes.
Bagi Penderma Cord Blood  Bagi Tujuan Transplantasi ***HLA Typing High Resolution Class I and Class II  Tests** HLA-A; HLA-B dan HLA-C dan HLA-DR, HLA-DQ Crossmatching **Antibody Screening**
Bleed line (segment) dari unit darah yang telah terpilih
Mengambil masa  2  minggu  dan bergantung kepada ujian-ujian yang dijalankan serta kerumitan kes.
Dihantar  oleh Cord Blood Bank.Sila guna borang. Temujanji dengan Ketua/Pakar Bahagian   perlu di buat terlebih dahulu
Nota: *       Ujian tambahan **     Ujian hanya  dilakukan jika pesakit yang akan menjalani transplantasi . ***   Perkhidmatan Belum ditawarkan.Ujian yang dijalankan pada masa kini adalah  untuk perkhidmatan  di dalam Pusat Darah Negara sahaja. Kadar bayaran akan ditetapkan apabila telah beroperasi untuk hospital-hospital bukan KKM pada masa akan datang.

Hit Terakhir Dikemaskini
9076 18 Januari 2018

Pautan Rasmi